<div align="center"> <h1>Coolnes Strona Leclera, Moovi\</h1> <h3>Zajefajna strona zajefuckerbistych łebkuff z GWC.</h3> <p>Wolsztyn Powodowo GWC Gry Komputery</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://gwc-pany.w.interia.pl" rel="nofollow">http://gwc-pany.w.interia.pl</a></p> </div>